ทำบุญครบรอบ๑ปี พระมหาชาญยุทธ วีรยุทโธ

ทำบุญครบรอบ ๑ ปีการมรณะภาพพระมหาชาญยุทธ วีรยุทโธ(พระมหากบ)

 

 

 

ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 
ได้กล่าวประชาสัมพันธ์สถานทูตไทยพร้อมให้บริการกับชุมชนชาวไทย พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตมี 

ท่าน ศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต ณ กรุงปารีส และเจ้าที่มาร่วมงานครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *