2561บุญข้าวจี่

โรงทานบุญข้าวจี่ ปี พ.ศ. 2561

1.ขนมบัวลอยโยมเพชรและโยมเจน งานบุญขาวจี่ วันอาทิตย์ที่18/02/2018 ที่วัดพุทธนานาชาติ

2.เจ้าภาพไก่ทอดโยมฟ้าและโยมกัณญา งานบุญข้าวจี่ พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่18/02/2018 ที่วัดพุทธนานาชาติ

3.โยมติกเจ้าภาพลาบไก่ สิบกิโล งานบุญข้าวจี่พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่18/02/2018 ที่วัดพุทธนานาชาติ

4.เจ้าภาพขนมจีน กลุ่มป้าพันและเพื่อนๆ งานบุญข้าวจี่ วันอาทิตย์ที่18/02/2018 พรุ่งนี้ ที่วัดพุทธนานาชาติ

5.เจ้าภาพโรงทานส้มต้ม โยมนุช บุญขาวจี่ วันอาทิตย์ที่18/02/2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *