ทำบุญเข้าพรรษาปี2560

ร่วมทำบุญเข้าพรรษาหล่อเทียนพรรษาปี พ.ศ.2560
วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560
หล่อเที่ยนเข้าพรรษา พร้อมฟังพระธรรมเทศนาหลังจากทานอาหารร่วมกันแล้ว
มีบุญได้หล่อเทียนพรรษาปีนี้

ชมภาพต่าง งานออกพรรษา 

ผ้าป่าสามัคคี ดูภาพ