2559ที่อยู่วัดคณะสงฆ์(ธ)ในสหภาพยุโรป

2559ที่อยู่ติดต่อวัดในสหภาพยุโรป2016

วัดในทวีปยุโรปจำนวน
11 ประเทศ มี 32 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์
อยู่ใน 11 ประเทศ
มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย,อิตาลี,
ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ, และประเทศเช็คโก
ที่ตั้งสำนักงานคณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี
2554-2557 วารต่อ 2557-2560
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน
ติดต่อ watpacph@gmail.com

แบบฟอร์มพระธรรมทูต

FormBCDE

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/
Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

ประเทศ

มายเหตุ/Note

         

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน
Watpa Copenhagen
Rytterager 100,
 2791 Dragøoer
DENMARK
 พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark
somsakdk58@gmail.com
Tel:
 (+45)3294 2522

DENMARK

ก่อตั้งเมื่อ2535/1992
ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส
Wat Santinivas
Almvägen 11,136 71 Haninge
พระครูประกาศพุทธิญาณ


www.watsantinivas.com

Facebooken:
Watsantinivas Haninge

watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309
Fax(+46)8776-3359

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2542/1999
ที่ดิน 4,520 ตรม. 

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม
Wat Dalarnavanaram
Ulvshyttan 63,781 96 
Börlänge
SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com
Tel:

(+46)2431-9580
Fax(+46)2431-9580

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ
2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก
Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75,

417 46 Göteborg
SWEDEN
พระพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se 
watphagothenburg@hotmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook

(+46)3140-9599

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน
Wat Buddha Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter
SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd

info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005

ORGNR:802462-3004 

6

วัดสังฆบารมี
Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv
SWEDEN
พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se
Facebook Wat Sanghabaramee
watsanghabaramee@gmail..com
Tel: (+46)413-5452-92

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด 
Wat Thai Kralstad
Spånga 313 , 65594 Karlstad
SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2554/2013

8

วัดธรรมปทีป
Wat Dhammpathip
Château de
Lugny,
243 rue des Marronniers,
77550 Moissy-Cramayel
FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www.facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455
(+33)(0)16488-4390

France

Melun 

ก่อตั้ง 2543/2000

ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix
FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ

 

www.watthairoubaix.fr/
watyan2009@hotmail.fr
FaceBook 
(+33)3209-90588
(+33)9519-76239
Fax(+33)3204-58303 

FRANCE

ก่อตั้งเมื่อ2548/2005

10

วัดป่าอนาลโย
Wat Pah Analayo
Buddhistischer Verein NRW e.V.
Im Boden 13,
51570 Windeck-Langenberg
GERMANY
พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650
Fax(+49)322-29-346-272

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2536/1993

ผูกพัทสีมา

11

วัดภูริทัตตารม
Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12,35396 Giessen
GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000
Fax(+49)641-301-3103

 GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2542
/ 1999

12

วัดพุทธบารมี
Wat Buddhabharami TDKV e.V.,
Wönschenhof 11, 22045 Hamburg
GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook 
.(+49)40-66977265
(+49)40-63665778
FAX(+49)40-66853556

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2542/1999

13

วัดธรรมบารมี
.Wat Dhammabharami Thailändischer
Buddhistischer Tempel e.V.
Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund
GERMANY
รักษาการ พระวัลลภ ม่วงเงิน

www.watdo.de 
dulsook@hotmail.de
FaceBook 
 (49) 0231-9633682, 
(49) 0231-6969615, 
(49) 0231-6969614

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ2543/2000

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟริต
Wat Dobhi – Dhamm
Buddhistischer Verin e.V.
Melchior Str.9
, 
65929 Frankfurt Höchst,
GERMANY
พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook 
(+49)69300-6768-9
Fax(+49)69300-66970

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน
Watpah Bodhidhamm Berlin
Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin,
GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

 www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook 
(+49)030 2363 8778 ,
030-2363-2816

 

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

16

วัดพุทธเมตตาบารมี
Wat Buddha-Metta-Parami
Heidbergstr. 77, 28239 Bremen
GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/wbm53
mailto:watbremen@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg 28-28a
24222 Schwentinental
OT Klausdort
GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com

(+49) 0431-7858-0128
(+49) 152 16969504

GERMANY

 ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส
Wat Dhammanivas
Durenerstr.243, 52249 Eschweiler
GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833

 GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา
Yarnsangvorn
Vienna

A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena
AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada.dhamma.9

saengdham1@yahoo.com
.(+43) 1-548-8078

AUSTRIA

ก่อตั้งเมื่อ

2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า 
Wat Nyanasamwara Verona
Contrada Tracchi 1,
37021 Bosco Chiesanuova VR
Verona ITALY.
พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
veronawat@gmail.com
.(+39)045-6780-611

ITALY

ก่อตั้งเมื่อ2554/2011

ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Søbstadveien 60, 7088
Heimdal Trondheim NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.no

nestleder@t-b.no
FaceBook 
.(+47)7284-8415
 (+47)4500-1555
(+47)4623-1000

, NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

2

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836
(+47)6926-7836

NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Mostunveien 22, 4050 Sola
Stavanger
NORWAY
พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola 
+47-5131-346

NORWAY

 ก่อตั้งเมื่อ

2553

24

วัดโพธิธรรม วิกเคบุค 
WatBodhi-Dhamm Buddhistforening  I    Norge
Febrandshaugen 6392, Vikebukt  Vestnes
NORWAY
พระวิไล
มหาวีโร 

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com
(+47)7170-1058  . 9951-1199

NORWAY

ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์
Kvernbakken 1 AB, 
3427 Gullang
NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

 

Facebook: Watpah Bodhidhamm DrammenEmail:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com
.+47 31 02 79 95
Mobil : +47 46 55 32 85

Norway

ก่อตั้งเมื่อ

2556/2013

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์
Wat Phutta Tham Finland
Vanhanunnantie 436
20660 Littoinen, Kaarina (Turku)
FINLAND
พระมหาตี๋  ปิยสีโล(ศิริจันดา)

https://www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFINLAND-181285105260737/  
tee1966@hotmail.com
Tel(+358) 445-066-288
(+358)443-633-244

Finland

ก่อตั้งเมื่อ

2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara

The Oxford Buddha Vihara
356-358 Abingdon
Road     Oxford 

OX1 4TQ ( for Sat Nav please use
this post code:  OX1 4TH )

พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html

Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk

+ 44 (0) 1865 791 591

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ
2546/2003

28

วัดสันติวนาราม 
Watsantivanaram 
108 Deanwood Drive Parkwood
Gillingham ME8 9LL
ENGLAND
  
 พระธีระ ธมฺมธีโร

simonbrown_oak@hotmail.com

Tel :0044-1634-262283

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ

2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ
Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton on Sea, Hampshire,
BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangsee-uk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com

+4414-2562-9396

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ
2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
Marktstraat 11/12,
9581AA Musslknal
NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com
watnl.com
FaceBook 
 (31) 599637456,
(31)599652217

Netherland

ก่อตั้งเมื่อ

2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน
Tiger Temple,Czech Republic
The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic
Kolodeje nad luznici 70/375 01
Tyn nad Vltavou
CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org

Czech Republic

 ก่อตั้งเมื่อ

2557

 32

 ที่พักสงฆ์ อสิญาโณ 
Korbacher Str.661 ,
34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel
GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

 Nipphan31@hotmail.com
(49) 1627-742961

 Germany

ก่อตั้งเมื่อ

2555/2012

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/
Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

 

ประเทศ

หมายเหตุ/Note

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม 
WAT Templesantidham
 Flintvägen  11B, 90740
Umeå 
SWEDEN
 
พระเรวัติ รตนสีโล   

watsantidhamumea@hotmail.com
watsantihaninge@hotmail.com
(+46) 90-8200865    

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ

2552

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ
Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna
SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/

e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2553

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ
Prakatbuddhakon
thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge
SWEDEN

 

www.watsantinivas.org
watsantihaninge@hotmail.com
.(+46)0243-19888

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนักสงฆ์ป่าสุขใจ
Wat Pah Sokjai Förening
Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo
SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com


www.facebook.com/watpahsokjai

+46 70-6825363
(+46) 063-778829

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ2554/2012

5

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Sörviks Grangärdevägen 42, 77192
Ludvika
SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า Samnak Song Sörvik, Ludvika
Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ

2558/2015

6

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส 
Villa  les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700  BEAUZELLE
(Toulouse)
FRANCE
พระมหาเทวา เขมจิตฺโต

shinabutra9@hotmail.com
 (+33) 9509-19824

France

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

7

สำนักสงฆ์พุทธนานาชาติ 
Association Interantionale Des Bouddhistes en France
45 Rue Du Moulin de Saquet
94800 Villejuif
FRANCE
พระมหาสุริยา ประจวบสุข(รก.)

http://www.watbuddhananachatparis.org
 https://www.facebook.com/people/วัดพุทธนานาชาติ-กรุงปารีส/100012171884472
fixman_02@hotmail.com
(33)0953-3150 
(33)068891-6534

France

ก่อตั้งเมื่อ

2553/2010

8

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์
 125Chemin de Font Graissan

06250 Mougins
FRANCE
พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.bodhidhamm.de
 https://www.facebook.com/CadTangSmakhmWadPaPhothiThrrmphorWxngs/

Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655
Mobil:(33)6461-83853 

France

 ก่อตั้งเมื่อ

2557/2014

9

วัดพุทธเมตตา

Wat Buddha Metta
7 Church Road, Teversham
Cambridge CB1 9AZ
ENGLAND
พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat BuddhamettaCambridge

Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044 01223-295319  

ENGLAND

ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

10

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล
Wat-Tham Wuppertal eV.
FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117  WUPPERTAL 
GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com
:(+49)0202 8702 9076
0151 468738 25

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2554/2011

11

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ
Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum
Piepenkerl 21, 
49090 Osnabruck
GERMANY

พระสังวาลย์ สุธีโร

 49(0)5413 4728 545 

 (49)01521-7929829

Germany

ก่อตั้งเมื่อ

2555/2012

 12

 ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม
Hannoverstr.75, 44793 Bochum
GERMANY
พระครูวรธรรม-พินิต

 http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995

GERMANY

ก่อตั้งเมื่อ

2556

13

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี 
Dhammarangse Buddhistfrening
Ryavaagen 20, 19163 Sollentuna
Sweden 
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com

(46) 79 015 9251 

Sweden

ก่อตั้งเมื่อ
2559/2016
14

 สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์
The monastic property Buddhaparami Stavanger
Tanangervegen 582,
4055 Sola Norway.
พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ 

mailto:watbuddhaparami@outlook.co.th 

(47) 4075 1380

 Sweden  ก่อตั้งเมื่อ
2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *