ติดต่อวัดพุทธนานาชาติ-ปารีส

Wat-Buddhananachat-Paris
วัดพุทธนานาชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Pagoda Internationale des Buddhistes en France
Association –IBFP
45 Rue du Moulin de Saquet, 94800 Villejuif, France

One thought on “ติดต่อวัดพุทธนานาชาติ-ปารีส”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *