ทำบุญบ้านอัครราชทูตMme Sarikan Pholmani, Ministre

Embassy-01 Embassy-06 Embassy-05 Embassy-04 Embassy-03 Embassy-02

Mme Sarikan Pholmani, Ministre

นางศริกานต์ พลมณี : อัครราชทูต ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำบุญที่บ้านพักท่าน อัครราชทูต ชานกรุงปารีส 30 ต.ค. 58
กราบอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของคนไทยในต่างแดนไปนาน ๆ