ซื้อเต้นใหม่และเทพื้น2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสมทบทุนเทพื้นและซื้อเต้นใหม่
จำนวน 299 กอง ๆ ละ 99 ยูโร
ทอดถวายวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018
ลงชื่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพุทธบารมี
ดูภาพทำบุญปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี….สุขกาย สุขใจ แข็งแรง สบายใจ