เข้าพรรษาปี2560หล่อเทียน

ร่วมทำบุญเข้าพรรษาหล่อเทียนพรรษาปี พ.ศ.2560

วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560
หล่อเที่ยนเข้าพรรษา พร้อมฟังพระธรรมเทศนาหลังจากทานอาหารร่วมกันแล้ว
ร่วมทำบุญเข้าพรรษาหล่อเทียนพรรษาปี พ.ศ.2560มีบุญได้หล่อเทียนพรรษาปีนี้

ภาพแห่ผ้าป่าวัดพุทธนานาชาติ

พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรระหว่างฤดูร้อนปีนี้ที่คุ้ม 13 กลางกรุงปารีส ผู้แสวงบุญสอบถามที่วัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *