พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณทบาตรคุ้ม 13

 

ทุกวันพฤหัสบดี
พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณทบาตรคุ้ม 13 ทุกวันพฤหัสบดี