วันครู2560

วันครู2560
https://www.facebook.com/Phraprasong/videos/1237984522961267/