พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตปี2560

พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรทุกวันพฤหัสบดีที่คุ้ม 13 เชิญชวนชาวพุทธ
ไม่มีเวลาเดินทางไปวัด พระสงฆ์วัดพุทธนานาชาติ ปารีส มารับบาตร
ใจกลางกรุงปารีสตลอดฤดูร้อนนี้ 2560