บำเพ็ญกุศล 100 วัน ของพ่อหลวง ร.9

ขอเชิญญาติโยมร่วมงานบำเพ็ญกุศล 100 วัน ของพ่อหลวง ร.9 ใน วันที่22 ม.ค พ.ศ