คุณอี๊ด มาเยี่ยมวัดปารีส

คุณอี๊ด มาเยี่ยมวัดปารีส วันที่ 30 กรกฏาคม 2559