ทำอาสนะสงฆ์ถวาย

ขออนุโมทนาบุญกับโยมนัด ที่สร้างอาสนะสงฆ์ถวายวัดพุทธนานาชาติด้วยตัวเอง ขอให้จงมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอจงสมดังปรารถนาทุกประการ ขอเจริญพร ขอให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมสาธุการ สาธุๆ