ราชตระกูลมหิดล

ราชสกุลมหิดล เป็นหนึ่งในราชสกุลที่สมาชิกทุกพระองค์ทรงสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยและคนไทยอย่างอเนกอนันต์ นับตั้งแต่ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวไทยทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
.
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด ราชสกุลมหิดลชุดนี้ได้จัดทำ
จำนวน
9 ตอนตอนละ 5 นาทีพร้อมกับหนังสือ
ราชสกุลมหิดล

มีเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปด้วยความรู้และประวัติศาสตร์มากมาย
เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีในการเรียงลำดับพระรัชทายาท
ตามพระอิสริยศักดิ์ และตำแหน่งแห่งพระภรรยาเจ้าในสมัยรัชกาลที่ 5 การตั้งนามสกุลและราชสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่
6 ส่วนเนื้อหากล่าวถึงการรู้ซึ่งหน้าที่ของวงศ์ตระกูล  ,  การสร้างครอบครัว วิถีชีวิตและความคิดของโลกใหม่  ,  ความพลิกผัน , ครอบครัวอันเป็นที่รัก
และ ครอบครัวอันเป็นหลักแห่งศรัทธาและเทิดทูน

.
ร่วมกันจัดทำโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณ
และพระกรุณาธิคุณของสมาชิกราชสกุลมหิดล ที่พระราชทานแก่แผ่นดินไทย
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันน้อมสำนึกในพระเมตตาของทุกพระองค์

ท่านที่สนใจสามารถกดชมสารคดี ชุด ราชสกุลมหิดลทั้งหมด
9 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882395818573879/?type=2&theater

ตอนที่ 2/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882400191906775/?type=2&theater

ตอนที่ 3/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882403761906418/?type=2&theater

ตอนที่ 4/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882406228572838/?type=2&theater

ตอนที่ 5/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882412088572252/?type=2&theater

ตอนที่ 6/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882428871903907/?type=2&theater

ตอนที่ 7/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882433285236799/?type=2&theater

ตอนที่ 8/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882436545236473/?type=2&theater

ตอนที่ 9/9  https://www.facebook.com/muay999nykhaa/videos/vb.100004104076650/882438301902964/?type=2&theater

ด้วยพระตบะบารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียร
ในการทรงทำนุบำรุงชาติและพสกนิกรให้ได้ร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๗๐ ปี 

.
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งสรรพ์ในแผ่นดิน
ดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษแห่งราชสกุลมหิดล ราชจักรีวงศ์
ได้โปรดอภิบาลรักษาให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ