สถานทูตไทยในปารีส ฝรั่งเศส

สถานทูตไทยในปารีส ฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปารีส

8, rue Greuze 75116 Paris
โทร.: 01 56 26 50 50
โทรสาร : 01 56 26 04 45

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
9h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30
Métro ligne 6 ou 9 : Trocadéro
sortie 4 : Avenue Georges Mandel
Bus ligne 63