คุณขวัญ ถวายขันน้ำมนต์

ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมขวัญ ที่มาถวายขันน้ำมนต์ให้แก่วัดพุทธนานาชาติ ความสุขความเจริญจงมีแกคุณโยม เจริญพร