บุญข้าวจี่


ขอเชิญญาติโยม
ร่วมทำบุญข้าวจี่ 
วันอาทิตย์ที่18/02/2018
ที่วัดพุทธนานาชาติ