ผ้าป่า2560

ร่วมบุญทอดผ้าป่าสมทบทุน ซื้อที่ดินวัดพุทธนานาชาติ กองละ 99 ยูโร กำหนดการทอดผ้าป่า
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ผ้าป่า2560