ปีใหม่2561สวดมนต์ข้ามปี

ผู้มาร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปี 2561