ผ้าป่าสามัคคีวันที่ 19 มิถุนายน 2559

WatParis tamp

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ทอดถวาย-

ณ วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

45 Rue du Moulin de Saquet 94800 Villejuif

วัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และชาวพุทธที่อาศัยอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมใจกันจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อนำไปทอดถวายร่วมสมทบทุน ในการซื้อสถานที่ก่อตั้งเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป                          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ตามกำลังศรัทธา ร่วมสร้างวัดพุทธนานาชาติแห่งนี้ให้สำเร็จ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรชัย ให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วย อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ.

                                  กำหนดการ
วัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา 09.09 ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธานานาชาติ
เวลา 10.30 ไหว้พระ รับศิล ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา 11.00  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00  เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 14.00  ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

คณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมนานาชาติ คณะญาติธรรมวัดพุทธนานาชาติทุกท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ สุโข ปุญญัสสะ อุจะโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
สถานที่ติดต่อ คุณปัญญานนท์ คุณ ทศพร มุลแสง ติดต่อ 0140382313-0663140326 

ผู้ที่สนใจจะร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ติดต่อที่วัด หรือ บุญตามคนที่รู้จักเพื่อได้พิมพ์ชื่อร่วมเป็นการสะสมบุญประจำกาลเวลาครั้งนี้
ที่ละน้อย ๆ เพิ่มผลบุญตามกำลังแต่ไม่ขาดสาย
ผลบุญจะได้ประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้า
ให้กับตนเองและผู้อื่นลอยอังคารพระมหาชาญยุทธ วีรยุทฺโธ-หน้า